User Tools

Site Tools


08715-wanganella-chi-c-bi-n-la-gi

Wanganella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Liotiidae
Phân họ (subfamilia) Liotiinae
Chi (genus) Wanganella
Laseron, 1954
Loài điển hình
Wanganella fissura Laseron, 1954
Danh pháp đồng nghĩa
  • Conicella Laseron, 1954

Wanganella là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Liotiidae.[1]

Các loài trong chi Wanganella gồm có:

  • Wanganella ruedai Rolan & Gubbioli, 2000[2]
  1. ^ Wanganella Laseron, 1954. World Register of Marine Species, truy cập 04/20/10.
  2. ^ Wanganella ruedai Rolan & Gubbioli, 2000. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
08715-wanganella-chi-c-bi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)