User Tools

Site Tools


08722-gorgoleptis-spiralis-la-gi

Gorgoleptis spiralis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Gorgoleptis
Loài (species) G. spiralis
Danh pháp hai phần
Gorgoleptis spiralis
McLean, 1988

Gorgoleptis spiralis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gorgoleptis spiralis McLean, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gorgoleptis spiralis tại Wikispecies
08722-gorgoleptis-spiralis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)