User Tools

Site Tools


08725-thysanodonta-festiva-la-gi

Thysanodonta festiva
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Thysanodontinae
Chi (genus) Thysanodonta
Loài (species) T. festiva
Danh pháp hai phần
Thysanodonta festiva
Marshall, 1995

Thysanodonta festiva là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Thysanodonta festiva Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Thysanodonta festiva tại Wikispecies
08725-thysanodonta-festiva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)