User Tools

Site Tools


08731-r-n-s-c-m-t-m-la-gi

Maculophis bella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum)

Chordata

Nhánh Craniata
Phân ngành (subphylum) Vertebrata
Phân thứ ngành (infraphylum) Gnathostomata
Liên lớp (superclass) Tetrapoda
Lớp (class) Reptilia
Phân lớp (subclass) Diapsida
Phân thứ lớp (infraclass) Lepidosauromorpha
Liên bộ (superordo) Lepidosauria
Bộ (ordo) Squamata
Phân bộ (subordo) Serpentes
Phân thứ bộ (infraordo) Caenophidia
Liên họ (superfamilia) Colubroidea
Họ (familia) Colubridae
Phân họ (subfamilia) Colubrinae
Chi (genus) Maculophis
Loài (species) M. bella
Danh pháp hai phần
Maculophis bella
(Schlegel, 1837)
Phân loài
Danh pháp đồng nghĩa

Coronella bella (Stanley, 1917)
Elaphe leonardi leonardi (Wall, 1921)
Oligodon bella (Ding & Zheng, 1974)
Coluber leonardi (Wall, 1921: 43)
Elaphe leonardi chapaensis (Bourret, 1934)
Elaphe leonardi (Smith, 1943: 156)
Elaphe leonardi (Schulz, 1996)
Oligodon bellus (Jiang và cộng sự, 2006)
Maculophis bella (Burbrink, 2007)

Maculophis bellus

Rắn sọc đốm tím (danh pháp: Maculophis bella) là một loài rắn nước duy nhất trong chi Maculophis khá hiếm gặp được phát hiện ở khu vực Trung Quốc, Myanma và Việt Nam.

Mô tả[sửa | sửa mã nguồn]

Sinh thái[sửa | sửa mã nguồn]

Loài rắn này hiện được quan sát thấy có 2 phân loài:

08731-r-n-s-c-m-t-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)