User Tools

Site Tools


08739-thysanodonta-opima-la-gi

Thysanodonta opima
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Thysanodontinae
Chi (genus) Thysanodonta
Loài (species) T. opima
Danh pháp hai phần
Thysanodonta opima
Marshall, 1995

Thysanodonta opima là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Thysanodonta opima Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Thysanodonta opima tại Wikispecies
08739-thysanodonta-opima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)