User Tools

Site Tools


08740-calliostoma-consobrinum-la-gi

Calliostoma consobrinum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. consobrinum
Danh pháp hai phần
Calliostoma consobrinum
(Powell, 1958)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Calliostoma (Fautor) consobrinum (Powell, 1958)
  • Fautor consobrinus Powell, 1958

Calliostoma consobrinum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Calliostoma consobrinum (Powell, 1958). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma consobrinum tại Wikispecies
08740-calliostoma-consobrinum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)