User Tools

Site Tools


08752-lepetodrilus-atlanticus-la-gi

Lepetodrilus atlanticus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Lepetodrilus
Loài (species) L. atlanticus
Danh pháp hai phần
Lepetodrilus atlanticus
Warén & Bouchet, 2001[1]

Lepetodrilus atlanticus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Warén, A. & Bouchet, P. (2001) Gastropoda and Monoplacophora from hydrothermal vents and seeps; new taxa and records. The Veliger, 44, 116–231.. World Register of Marine Species, accessed ngày 11 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Lepetodrilus atlanticus Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lepetodrilus atlanticus tại Wikispecies
08752-lepetodrilus-atlanticus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)