User Tools

Site Tools


08755-calliostoma-otukai-la-gi

Calliostoma otukai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. otukai
Danh pháp hai phần
Calliostoma otukai
(Ikebe, 1942)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Calliostoma (Otukaia) ikukoae Sakurai, 1994
  • Otukaia otukai Ikebe, 1942 (original combination)

Calliostoma otukai là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma otukai Ikebe, 1942. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma otukai tại Wikispecies
08755-calliostoma-otukai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)