User Tools

Site Tools


08757-emarginula-sicula-la-gi

Emarginula sicula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginulinae
Chi (genus) Emarginula
Loài (species) E. sicula
Danh pháp hai phần
Emarginula sicula
J. E. Gray, 1825

Emarginula sicula là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Emarginula sicula Gray, 1825. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Emarginula sicula tại Wikispecies
08757-emarginula-sicula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)