User Tools

Site Tools


08766-lepetodrilus-corrugatus-la-gi

Lepetodrilus corrugatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Lepetodrilus
Loài (species) L. corrugatus
Danh pháp hai phần
Lepetodrilus corrugatus
McLean, 1993

Lepetodrilus corrugatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lepetodrilus corrugatus McLean, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lepetodrilus corrugatus tại Wikispecies
08766-lepetodrilus-corrugatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)