User Tools

Site Tools


08767-angaria-turpini-la-gi

Angaria turpini
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Angarioidea
Họ (familia) Angariidae
Phân họ (subfamilia) Angariinae
Chi (genus) Angaria
Loài (species) A. turpini
Danh pháp hai phần
Angaria turpini
K. Monsecour & D. Monsecour, 2006[1]

Angaria turpini là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Angariidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Monsecour & Monsecour. 2006. Visaya Volume: 1 Issue: 6 Pages: 9-16. World Register of Marine Species, accessed ngày 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Angaria turpini K. Monsecour & D. Monsecour, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Angaria turpini tại Wikispecies
08767-angaria-turpini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)