User Tools

Site Tools


08769-thysanodonta-wairua-la-gi

Thysanodonta wairua
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Thysanodontinae
Chi (genus) Thysanodonta
Loài (species) T. wairua
Danh pháp hai phần
Thysanodonta wairua
Marshall, 1988

Thysanodonta wairua là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Thysanodonta wairua Marshall, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Thysanodonta wairua tại Wikispecies
08769-thysanodonta-wairua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)