User Tools

Site Tools


08770-calliostoma-ornatum-la-gi

Calliostoma ornatum
Ornate topshell.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. ornatum
Danh pháp hai phần
Calliostoma ornatum
(Lamarck, 1822)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Calliostoma ornatum, tên tiếng Anh: ornate topshell, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Phương tiện liên quan tới Calliostoma ornatum tại Wikimedia Commons

08770-calliostoma-ornatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)