User Tools

Site Tools


08771-calliotropis-persculpta-la-gi

Calliotropis persculpta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. persculpta
Danh pháp hai phần
Calliotropis persculpta
(G.B. Sowerby III, 1903)

Calliotropis persculpta là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis persculpta (G.B. Sowerby III, 1903). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis persculpta tại Wikispecies
08771-calliotropis-persculpta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)