User Tools

Site Tools


08782-lepetodrilus-cristatus-la-gi

Lepetodrilus cristatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Lepetodrilus
Loài (species) L. cristatus
Danh pháp hai phần
Lepetodrilus cristatus
McLean, 1988

Lepetodrilus cristatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lepetodrilus cristatus McLean, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lepetodrilus cristatus tại Wikispecies
08782-lepetodrilus-cristatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)