User Tools

Site Tools


08784-calliostoma-cochlias-la-gi

Calliostoma cochlias
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. cochlias
Danh pháp hai phần
Calliostoma cochlias
Vilvens, 2009[1]

Calliostoma cochlias là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens (2009). Novapex 10 (4): 125-163. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliostoma cochlias Vilvens, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma cochlias tại Wikispecies
08784-calliostoma-cochlias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)