User Tools

Site Tools


08790-c-n-c-th-tr-n-la-gi

Cần Đước là một thị trấn thuộc huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam.

Thị trấn Cần Đước gồm 11 khu phố, có diện tích 5,75 km², dân số năm 2016 là 20.363 người[1], mật độ dân số đạt 4113 người/km².

Theo kế hoạch trong tương lai, thị trấn sẽ được mở rộng bao gồm toàn bộ diện tích thị trấn hiện nay và một phần 4 xã: Phước Đông, Phước Tuy, Tân Ân và Tân Lân. Quy mô sau khi mở rộng 8,57 km², đủ điều kiện phấn đấu trở thành đô thị loại III, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của thị trấn, đảm nhiệm vai trò trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện.

Thị trấn Cần Đước là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện, cách thành phố Tân An 30 km theo đường chim bay, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 31 km. Địa giới của thị trấn Cần Đước:

  • phía Đông Bắc giáp Tân Lân.
  • phía Tây Bắc giáp Phước Tuy.
  • phía Đông Nam giáp Phước Đông.
  • phía Tây Nam giáp Tân Ân.

Thị trấn Cần Đước thuộc huyện Cần Đước từ ngày 24 tháng 03 năm 1979[3] đến nay.

  • Quyết định 128-CP[3] ngày 24 tháng 03 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ thành lập thị trấn huyện lỵ của huyện Cần Đước gồm có ấp 8, khu 5, khu 6, khu 7 (của xã Tân Ân), ấp 8 (của xã Phước Đông) và ấp 1 (của xã Tân Lân) cùng huyện cắt sang.
  • Năm 2015, thị trấn Cần Đước được công nhận là đô thị loại IV.
08790-c-n-c-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)