User Tools

Site Tools


08791-angaria-delphinus-la-gi

Angaria delphinus
Angaria delphinus 01.jpg

Angaria delphinus.

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Angarioidea
Họ (familia) Angariidae
Chi (genus) Angaria
Loài (species) A. delphinus
Danh pháp hai phần
Angaria delphinus
(Linnaeus, 1758)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Angaria delphinus là một loài ốc biển trong họ Angariidae.[1] Loài này phân bố khu vực Madagascar và New Zealand.

08791-angaria-delphinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)