User Tools

Site Tools


08792-pyropelta-yamato-la-gi

Pyropelta yamato
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Pyropeltidae
Chi (genus) Pyropelta
Loài (species) P. yamato
Danh pháp hai phần
Pyropelta yamato
Sasaki, Okutani & Fujikura, 2003[1]

Pyropelta yamato là một loài ốc biển nhỏ, động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Pyropeltidae.[2]

This small limpet occurs at hydrothermal vents and seeps[2]

  1. ^ Sasaki, Okutani & Fujikura. (2003). Veliger 46(3): 189-210. World Register of Marine Species, accessed ngày 27 tháng 3 năm 2010.
  2. ^ a ă Pyropelta yamato Sasaki, Okutani & Fujikura, 2003. World Register of Marine Species, truy cập 27 tháng 3 năm 2010.
08792-pyropelta-yamato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)