User Tools

Site Tools


08793-selastele-pictum-la-gi

Selastele pictum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Selastele
Loài (species) S. pictum
Danh pháp hai phần
Selastele pictum
Marshall, 1995

Selastele pictum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Selastele pictum Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Selastele pictum tại Wikispecies
08793-selastele-pictum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)