User Tools

Site Tools


08794-calliostoma-cleopatra-la-gi

Calliostoma cleopatra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. cleopatra
Danh pháp hai phần
Calliostoma cleopatra
(Locard, 1896) [1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Trochus cleopatra P. Fischer, 1883
  • Zizyphinus cleopatra Locard, 1896 (original combination)

Calliostoma cleopatra là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Locard A., 1896: Catalogue des Mollusques et Brachiopodes dragués dans le golfe de Gascogne par M. le professeur Koehler (campagne du "Caudan", août 1895); Annales de la Société d'Agriculture, Sciences et Industrie de Lyon (7) 3: 205-222
  2. ^ Calliostoma cleopatra (Locard, 1896). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma cleopatra tại Wikispecies
08794-calliostoma-cleopatra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)