User Tools

Site Tools


08798-coleophora-chenopodii-la-gi

Coleophora chenopodii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Coleophoridae
Chi (genus) Coleophora
Loài (species) C. chenopodii
Danh pháp hai phần
Coleophora chenopodii
Oku, 1965[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Coleophora chenopodi

Coleophora chenopodii là một loài bướm đêm thuộc họ Coleophoridae. Nó được tìm thấy ở Nhật Bản.

Sải cánh dài khoảng 13 mm.

Ấu trùng ăn Chenopodium album. Ấu trùng ăn the seeds of the host plant until tháng 10.[2]

  1. ^ Catalogo Mundial Sistematico y de Distribucion de la Familia Coleophoridae
  2. ^ Descriptions Of Nine New Species Of The Chi Coleophora From Japan, With Notes On Other Species (Lepidoptera: Coleophoridae)
08798-coleophora-chenopodii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)