User Tools

Site Tools


08800-n-i-d-y-bahrain-2011-2012-la-gi

Biểu tình Bahrain 2011

Trại của những người biểu tình trước Pearl Roundabout, trung tâm của biểu tình trước khi bị phá huỷ

Địa điểm  Bahrain
Ngày 14 tháng 2 năm 2011 – đang tiếp diễn
Đặc điểm biểu tình, bạo động.
Tử vong 8
Thương vong 231[1]

Biểu tình Bahrain 2011 là một loạt các cuộc biểu tình ở đất nước Vùng Vịnh Bahrain. Là một phần trong các cuộc biểu tình ở thế giới Ả Rập năm 2010–2011, những người biểu tình Bahrain có mục đích chủ yếu đó là hướng đến sự tự do chính trị và chú trọng đến nhân quyền và sự bình đẳng cho người theo hồi giáo Shia, vốn chiếm đa số.[2] Ngày 14 tháng 3 năm 2011, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã đồng ý yểm trợ Bahrain, với 1.000 binh sĩ Ả Rập Xê Út và 500 lính của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tiến vào nước này để dập tắt cuộc biểu tình tại đây.

  1. ^ Pannell, Ian (ngày 17 tháng 2 năm 2011). “Bahrain protests banned as military tightens grip”. BBC News. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2011. 
  2. ^ “Bahrain activists in 'Day of Rage'”. aljazeera. 14 tháng 2 năm 2011. 
  • Karolak, Magdalena (2010). “Religion in a Political Context: The Case of the Kingdom of Bahrain”. Asia Journal of Global Studies 4 (1): 4–20. 
  • Niethammer, Katja (2008). “Opposition Groups in Bahrain”. Trong Lust-Okar, Ellen; Zerhouni, Saloua. Political Participation in the Middle East. Boulder: Lynne Rienner. ISBN 9781588266262. 
  • Schmidmayr, Michael (2009). “Toothless Parliament, Powerless Courts, and Omnipotent Incumbents? The Case of Bahrain” (PDF). RSCAS Working Papers 51. 
  • Wright, Steven (2008). “Fixing the Kingdom: Political Evolution and Socio-Economic Challenges in Bahrain” (PDF). CIRS Occasional Paper No. 3. 
  • Live blog Bahrain trên Aljazeera English
  • Bahrain Protests 2011 trên Global Voices Online
  • Bahrain Protests trên Los Angeles Times
  • Bahrain Satellite Photography
08800-n-i-d-y-bahrain-2011-2012-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)