User Tools

Site Tools


08803-t-n-tr-th-tr-n-la-gi

Tân Trụ
Thị trấn
Địa lý
Diện tích ---
Dân số (---)  
 Tổng cộng ---
 Mật độ ---
Dân tộc Kinh
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Tỉnh Long An
Huyện Tân Trụ

Tân Trụ là một thị trấn huyện lỵ Tân Trụ, tỉnh Long An.

Mục lục

 • 1 Địa lý tự nhiên
  • 1.1 Vị trí
  • 1.2 Địa hình
  • 1.3 Khí hậu
  • 1.4 Tài nguyên
 • 2 Lịch sử
 • 3 Dân số
  • 3.1 Những nhân vật tiêu biểu
 • 4 Hành chính
 • 5 Kinh tế, thương mại
  • 5.1 Chợ
  • 5.2 Thương mại, dịch vụ
 • 6 Văn hóa xã hội
  • 6.1 Giáo dục
  • 6.2 Y tế
  • 6.3 Văn học, nghệ thuật
  • 6.4 Lễ hội
 • 7 Thể thao
 • 8 Giao thông Đường bộ, thủy lợi
 • 9 Hình ảnh
 • 10 Xem thêm
 • 11 Chú thích
 • 12 Liên kết ngoài

Vị trí[sửa | sửa mã nguồn]

Thị trấn Tân Trụ nằm ở trung tâm huyện Tân Trụ cách thành phố Tân An của tỉnh khoảng 10 về Phía Đông và cách TP. HCM chỉ khoảng 40 km về phía Nam[1].

Địa hình[sửa | sửa mã nguồn]

Khí hậu[sửa | sửa mã nguồn]

Tài nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Những nhân vật tiêu biểu[sửa | sửa mã nguồn]

Chợ[sửa | sửa mã nguồn]

Thương mại, dịch vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Giáo dục[sửa | sửa mã nguồn]

Y tế[sửa | sửa mã nguồn]

Văn học, nghệ thuật[sửa | sửa mã nguồn]

Lễ hội[sửa | sửa mã nguồn]

Giao thông Đường bộ, thủy lợi[sửa | sửa mã nguồn]

Trục đường chính:

Cầu cống:

 • Danh sách thị trấn tại Việt Nam
 1. ^ http://www.longan.gov.vn/Pages/Huyen-Tan-Tru.aspx Huyện Tân Trụ
08803-t-n-tr-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)