User Tools

Site Tools


08804-lepetodrilus-fucensis-la-gi

Lepetodrilus fucensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Lepetodrilus
Loài (species) L. fucensis
Danh pháp hai phần
Lepetodrilus fucensis
McLean, 1988

Lepetodrilus fucensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lepetodrilus fucensis McLean, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lepetodrilus fucensis tại Wikispecies
08804-lepetodrilus-fucensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)