User Tools

Site Tools


08806-calliostoma-circus-la-gi

Calliostoma circus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. circus
Danh pháp hai phần
Calliostoma circus
Barnard, 1969

Calliostoma circus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma circus Barnard, 1969. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma circus tại Wikispecies
08806-calliostoma-circus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)