User Tools

Site Tools


08807-calliotropis-pataxo-la-gi

Calliotropis pataxo
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. pataxo
Danh pháp hai phần
Calliotropis pataxo
Absalao, 2009[1]

Calliotropis pataxo là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Absalao (2009). American Malacological Bulletin 27: 133-140. World Register of Marine Species, accessed ngày 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliotropis pataxo Absalao, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis pataxo tại Wikispecies
08807-calliotropis-pataxo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)