User Tools

Site Tools


08808-zeidora-neritica-la-gi

Zeidora neritica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Zeidora
Loài (species) Z. neritica
Danh pháp hai phần
Zeidora neritica
Espinosa, Ortea & Fernandez-Garces, 2004[1]

Zeidora neritica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Espinosa, Ortea & Fernandez-Garces. 2004. Avicennia 17: 67-70. World Register of Marine Species, accessed ngày 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Zeidora neritica Espinosa, Ortea & Fernandez-Garces, 2004. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Zeidora neritica tại Wikispecies
08808-zeidora-neritica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)