User Tools

Site Tools


08810-zalipais-la-gi

Zalipais
Thời điểm hóa thạch: Lower Pliocene to Recent
Zalipais inscripta 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Liotiidae
Phân họ (subfamilia) Liotiinae
Chi (genus) Zalipais
Iredale, 1915
Loài điển hình
Cyclostrema lissum Suter, H., 1908
Các loài

Xem trong bài.

Zalipais là một chi ốc biển nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Liotiidae.

Các loài trong chi Zalipais gồm có:

  • Zalipais benthicola Powell, 1927
  • Zalipais inscripta (Tate, R., 1899)
  • Zalipais lissa (Suter, 1908)
  • Zalipais parva Finlay, 1924
  • Zalipais turneri Powell, 1939
  • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
08810-zalipais-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)