User Tools

Site Tools


08815-ch-nh-t-ch-ng-tr-nh-truy-n-h-nh-la-gi

Chủ nhật
Воскресенье
Định dạng Tin tức
Sáng lập Vladimir Sukhoy
Dẫn chuyện Sergey Alekseyev
Nelli Petkova
Igor Gmyza
Quốc gia  Nga
Sản xuất
Thời lượng 60 phút
Trình chiếu
Kênh trình chiếu Kênh 1
RTR
Định dạng âm thanh ghi hình trực tiếp
Phát sóng 31 tháng 10, 1993 – đến nay

Chủ nhật[1] (tiếng Nga: Воскресенье) là một chương trình truyền hình phát sóng trên Kênh truyền hình 1 từ ngày 31 tháng 10 năm 1993 đến nay. Nội dung chủ yếu là trình bày tổng quan các sự kiện thời sự diễn ra trong tuần.

  1. ^ Xem hiệu hình
08815-ch-nh-t-ch-ng-tr-nh-truy-n-h-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)