User Tools

Site Tools


08818-calliostoma-occidentale-la-gi

Calliostoma occidentale
Calliostoma occidentale 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. occidentale
Danh pháp hai phần
Calliostoma occidentale
(Mighels and C. B. Adams, 1842)[1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]

Calliostoma occidentale, tên tiếng Anh: boreal topsnail, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Phương tiện liên quan tới Calliostoma occidentale tại Wikimedia Commons

08818-calliostoma-occidentale-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)