User Tools

Site Tools


08819-calliostoma-circumcinctum-la-gi

Calliostoma circumcinctum
Calliostoma circumcinctum 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. circumcinctum
Danh pháp hai phần
Calliostoma circumcinctum
Dall, 1881

Calliostoma circumcinctum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 13 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 250 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 1472 m.[2]

  1. ^ Calliostoma circumcinctum Dall, 1881. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma circumcinctum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma circumcinctum tại Wikimedia Commons

08819-calliostoma-circumcinctum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)