User Tools

Site Tools


08827-arene-bairdii-la-gi

Arene bairdii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Angarioidea
Họ (familia) Areneidae
Chi (genus) Arene
Loài (species) A. bairdii
Danh pháp hai phần
Arene bairdii
(Dall, 1889)

Arene bairdii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Areneidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Arene bairdii (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Arene bairdii tại Wikispecies
08827-arene-bairdii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)