User Tools

Site Tools


08829-calliostoma-obesulum-la-gi

Calliostoma obesulum
Calliostoma obesulum 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. obesulum
Danh pháp hai phần
Calliostoma obesulum
(Locard, 1898)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Gibbula obesula Locard, 1898 (original description)
  • Zizyphinus obesulus Fischer, 1883

Calliostoma obesulum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma obesulum (Locard, 1898). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma obesulum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma obesulum tại Wikimedia Commons

08829-calliostoma-obesulum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)