User Tools

Site Tools


08830-calliostoma-cinctellum-la-gi

Calliostoma cinctellum
Calliostoma cinctellum 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. cinctellum
Danh pháp hai phần
Calliostoma cinctellum
Dall, 1889
Danh pháp đồng nghĩa
  • Basilissa cinctellum (Dall, 1889)
  • Calliostoma (Eutrochus) cinctellum Dall, 1889

Calliostoma cinctellum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 9.5 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 389 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 389 m.[2]

  1. ^ Calliostoma cinctellum Dall, 1889. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma cinctellum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma cinctellum tại Wikimedia Commons

08830-calliostoma-cinctellum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)