User Tools

Site Tools


08831-emarginula-phrixodes-la-gi

Emarginula phrixodes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginulinae
Chi (genus) Emarginula
Loài (species) E. phrixodes
Danh pháp hai phần
Emarginula phrixodes
Dall, 1927

Emarginula phrixodes là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Emarginula phrixodes Dall, 1927. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Emarginula phrixodes tại Wikispecies
08831-emarginula-phrixodes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)