User Tools

Site Tools


08842-lepetodrilus-guaymasensis-la-gi

Lepetodrilus guaymasensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Lepetodrilus
Loài (species) L. guaymasensis
Danh pháp hai phần
Lepetodrilus guaymasensis
McLean, 1988

Lepetodrilus guaymasensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lepetodrilus guaymasensis McLean, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lepetodrilus guaymasensis tại Wikispecies
08842-lepetodrilus-guaymasensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)