User Tools

Site Tools


08843-photinula-achilles-la-gi

Margarella achilles
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Photinula
Loài (species) M. achilles
Danh pháp hai phần
Margarella achilles
Strebel, 1908[1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Photinula achilles Strebel, 1908 (danh pháp gốc)

Margarella achilles là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Strebel, H. 1908. Die Gastropoden (mit Ausnahme de nackten Opisthobranchier). Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Südpolar-Expedition 1901-1903 6(1): 111 pp., 6 pls.
  2. ^ a ă Photinula achilles Strebel, 1908. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Photinula achilles tại Wikispecies
08843-photinula-achilles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)