User Tools

Site Tools


08844-calliotropis-ostrideslithos-la-gi

Calliotropis ostrideslithos
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. ostrideslithos
Danh pháp hai phần
Calliotropis ostrideslithos
Vilvens, 2007

Calliotropis ostrideslithos là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo

C. ostrideslithos can be được tìm thấy ở the waters surrounding Fiji.[2]

  1. ^ Calliotropis ostrideslithos Vilvens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Bouchet, P., Marshall, B.A., Heros, V. Tropical Deep-Sea Benthos, Volume 25. University of California Press, 2008. 33. ISBN 285653614X
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis ostrideslithos tại Wikispecies
08844-calliotropis-ostrideslithos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)