User Tools

Site Tools


08851-kali-bisulfat-la-gi

Kali bisulfat
Potassium bisulfate.png

Công thức cấu tạo của kali bisulfat

Potassium-bisulfate-3D-balls-ionic.png

Ball-and-stick model of the component ions

Danh pháp IUPAC Kali hiđro sulfat
Tên khác Kali bisulfat; Sulfat hiđro kali; Sulfat axit kali
Nhận dạng
Số CAS 7646-93-7
PubChem 516920
Số EINECS 231-594-1
Số RTECS TS7200000
Ảnh Jmol-3D ảnh
SMILES
InChI
Thuộc tính
Công thức phân tử KHSO4
Khối lượng mol 136,169 g/mol
Bề ngoài Chất rắn không màu
Mùi Không mùi
Khối lượng riêng 2,245 g/cm3
Điểm nóng chảy 197 °C (470 K; 387 °F)
Điểm sôi 300 °C (573 K; 572 °F) phân hủy
Độ hòa tan trong nước 36,6 g/100 mL (0 °C)
49 g/100 mL (20 °C)
121,6 g/100 mL (100 °C)
Độ hòa tan Tan trong nước, acetone, ethanol.
MagSus −49,8·10−6 cm3/mol
Nhiệt hóa học
Entanpi
hình thành ΔfHo298
-1163,3 kJ/mol
Các nguy hiểm
Phân loại của EU Ăn mòn C
Chỉ dẫn R R34, R36, R37, R38
Chỉ dẫn S (S1/2), S26, S36/37/39, S45
LD50 2340 mg*kg−1
Các hợp chất liên quan
Anion khác Kali sulfat
Cation khác Natri bisunfat
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Kali bisulfat (hay còn gọi là bisulfat kali; kali hiđrosulfat; Kali sulfat axit; Sulfat hiđro kali; Sulfat axit kali) là một muối của kali với ion bisulfat, có công thức phân tử là KHSO4. Hợp chất này được sử dụng phổ biến trong chuyển hóa các muối tartrat thành bitartrat trong rượu vang. Kali bisulfat cũng được sử dụng như là tác nhân phân hủy trong hóa phân tích.

Dung dịch kali bisulfat có tính chất hóa học giống như một hỗn hợp hai hợp chất có liên quan là K2SO4 và H2SO4.

Bổ sung thêm etanol vào dung dịch kali bisulfat sẽ làm muối này kết tủa.

Mercallit, một dạng khoáng vật của kali bisulfat, xuất hiện rất ít trong tự nhiên. Misenit là dạng khoáng vật khác, phức tạp hơn của kali bisulfat.

Axit sulfuric đặc lạnh tác dụng với kali hidroxit theo tỉ lệ 1:1 sẽ tạo ra kali bisulfat:

H2SO4 + KOH → KHSO4 + H2O
  • O'Neil, Maryadele J. biên tập (2006). Merck Index of Chemicals and Drugs (ấn bản 14). Whitehouse Station, NJ: Merck. ISBN 978-0-911910-00-1. 
08851-kali-bisulfat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)