User Tools

Site Tools


08852-vetigastropoda-la-gi

Vetigastropoda
Vetigastropoda various 1.jpg
Various shells of Vetigastropoda
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Salvini-Plawen, 1989
Superfamilies

Xem trong bài.

Vetigastropoda là một phân lớp lớn của một số loài ốc biển. Theo phân loại Động vật chân bụng (Bouchet & Rocroi, 2005), Vetigastropoda là một nhánh chính trong lớp Gastropoda[1].

Mục lục

 • 1 Phân bố
 • 2 Phân loại
  • 2.1 Các siêu họ
 • 3 Hình ảnh
 • 4 Chú thích
 • 5 Tham khảo

Vetigastropods phân bố khắp các đại dương trên thế giới, bao gồm các vùng nhiệt đới, ôn đới và dưới băng cực.

Các siêu họ[sửa | sửa mã nguồn]

Các siêu họ trong Vetigastropoda bao gồm:

 • Không được ấn định trong một siêu họ trong Vetigastropoda có ba họ: họ Ataphridae, họ Pendromidae và họSchizogoniidae.
 • Siêu họ Amberleyoidea
 • Siêu họ Angarioidea (created as a new Siêu họ by Williams et al. (2008).[2])
 • Siêu họ Eotomarioidea
 • Siêu họ Fissurelloidea Flemming, 1822 - keyhole limpets
 • Siêu họ Haliotoidea Rafinesque, 1815 - abalones[3]
 • Siêu họ Lepetelloidea
 • Siêu họ Lepetodriloidea McLean, 1988 - hydrothermal vent limpets
 • Siêu họ Murchisonioidea
 • Siêu họ Neomphaloidea
 • Siêu họ Pleurotomarioidea Swainson, 1840 - slit snails
 • Siêu họ Porcellioidea
 • Siêu họ Scissurelloidea
 • Siêu họ Seguenzioidea Verrill, 1884
 • Siêu họ Trochoidea Rafinesque, 1815 - top snails
 • Siêu họ Turbinoidea - turban snails
 1. ^ Bản mẫu:Bouchet 2005
 2. ^ Williams S. T., Karube S. & Ozawa T. (September 2008) "Molecular systematics of Vetigastropoda: Trochidae, Turbinidae and Trochoidea redefined". Zoologica Scripta 37(5): 483-506. doi:10.1111/j.1463-6409.2008.00341.x
 3. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Tree&id=216267&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
 • Vetigastropoda taxonomy at NCBI
 • Gastropod taxonomy at Paleos
 • Gastropod reproductive behavior
 • Gastropod Neuroscience
 • Reconstructions of fossil gastropods
 • 2004 Linnean taxonomy of gastropods
08852-vetigastropoda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)