User Tools

Site Tools


08853-lepetodrilus-japonicus-la-gi

Lepetodrilus japonicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Lepetodrilus
Loài (species) L. japonicus
Danh pháp hai phần
Lepetodrilus japonicus
Okutani, Fujikura & Sasaki, 1993

Lepetodrilus japonicus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lepetodrilus japonicus Okutani, Fujikura & Sasaki, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lepetodrilus japonicus tại Wikispecies
08853-lepetodrilus-japonicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)