User Tools

Site Tools


08854-arene-centrifuga-la-gi

Arene centrifuga
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Angarioidea
Họ (familia) Areneidae
Chi (genus) Arene
Loài (species) A. centrifuga
Danh pháp hai phần
Arene centrifuga
(Dall, 1896)

Arene centrifuga là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Areneidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Arene centrifuga (Dall, 1896). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Arene centrifuga tại Wikispecies
08854-arene-centrifuga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)