User Tools

Site Tools


08855-calliostoma-nobile-la-gi

Calliostoma nobile
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. nobile
Danh pháp hai phần
Calliostoma nobile
(Hirase, 1922)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Astele nobilis Hirase, 1922
  • Omphalotukaia nobilis (Hirase, 1922)

Calliostoma nobile là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Calliostoma nobile (Hirase, 1922). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
08855-calliostoma-nobile-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)