User Tools

Site Tools


08857-calliotropis-oros-la-gi

Calliotropis oros
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. oros
Danh pháp hai phần
Calliotropis oros
Vivens, 2007

Calliotropis oros là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis oros Vivens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis oros tại Wikispecies
08857-calliotropis-oros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)