User Tools

Site Tools


08868-li-n-h-b-o-ng-la-gi

Liên họ Bào ngư
AbaloneOutside.jpg
The shell of a red abalone (family Haliotidae). The coin is a quarter, approx 24 mm across.
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Rafinesque, 1815
Các họ
  • Family Haliotidae
  • † Family Temnotropidae

Haliotoidea là một siêu họ của ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong phân lớp Vetigastropoda (ghi nhận tại taxonomy of the Gastropoda by Bouchet & Rocroi, 2005).

Siêu họ Haliotoidea bao gồm hai họ:

  • Họ Haliotidae.
  • Họ Temnotropidae.
08868-li-n-h-b-o-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)