User Tools

Site Tools


08869-tectisumen-clypidellaeformis-la-gi

Tectisumen clypidellaeformis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Lepetellidae
Chi (genus) Tectisumen
Loài (species) T. clypidellaeformis
Danh pháp hai phần
Tectisumen clypidellaeformis
Suter, 1908
Danh pháp đồng nghĩa
Cocculina clypidellaeformis Suter, 1908

Tectisumen clypidellaeformis là một loài small deepwater limpet, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Lepetellidae.

  • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
08869-tectisumen-clypidellaeformis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)