User Tools

Site Tools


08870-photinula-steineni-la-gi

Margarella steineni
Margarella steineni 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Photinula
Loài (species) M. steineni
Danh pháp hai phần
Margarella steineni
Strebel, 1905
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Margarita expansa auct. non Sowerby I, 1838
  • Photinula steineni Strebel, 1905

Margarella steineni là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Photinula steineni Strebel, 1905. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Photinula steineni tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Margarella steineni tại Wikimedia Commons

08870-photinula-steineni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)