User Tools

Site Tools


08871-calliostoma-necopinatum-la-gi

Calliostoma necopinatum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. necopinatum
Danh pháp hai phần
Calliostoma necopinatum
Marshall, 1995

Calliostoma necopinatum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma necopinatum Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma necopinatum tại Wikispecies
08871-calliostoma-necopinatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)