User Tools

Site Tools


08872-calliostoma-chesterfieldense-la-gi

Calliostoma chesterfieldense
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. chesterfieldense
Danh pháp hai phần
Calliostoma chesterfieldense
Marshall, 1995

Calliostoma chesterfieldense là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma chesterfieldense Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma chesterfieldense tại Wikispecies
08872-calliostoma-chesterfieldense-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)